5

Κατεβάστε (δεξί κλίκ, αποθήκευση ώς), συμπληρώστε και αποθηκεύστε το δελτίο συμμετοχής

 

Στη συνέχεια, στείλτε το μέχρι και τις 30 Ιουνίου στη διεύθυνση: egtahellas@gmail.com